Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua TechcombankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 19032458290016SĐT: 0337007828
CTK: LE BA TRUONGCTK: LE BA TRUONG
Nội dung : NAPMU tentaikhoan Nội dung : NAPMU tentaikhoan
Khuyến mại : 30% Khuyến mại : 30%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.15
Experience1500x
Master Experience100x
Drop50%
Total Accounts229
Total Characters364
Total Guilds6

Donate+

CharacterDonate
ManhLong2,300,000
222231500,000
LeoDinhBao500,000
n0l0ve500,000
ZxNhimxZ300,000