Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

1. Đua Top open Ngày đầu

Top1: 200k Wc

Top 2: 150k wc

Top 3: 100k wc

2. Đua TOP  3 ngày

Top1: 300k wc

Top2: 200k WC

Top3: 100K wc

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts372
Total Characters625
Total Guilds7

Donate+

CharacterDonate
ZoRo7,400,000
ChauToKuDa5,000,000
BoGiaStyle5,000,000
BinZ100,000