Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

Mốc 

PHẦN THƯỞNG

 

 100k

2 ring full

 

  300k 

1 PeN FULL +1 Wing 2 Full
 

500k  

1 VK 380 FULL + 9  1 SÉT  380 FULL 9  

1000k

                                                        1 W2.5 FULL +9  
1500k SET 400 FULL +13  200k QUÂN HÀM  

2000k

1 VKR CAP 2  -1 SET SS8 FULL +13 SK KHUON 1 + 500K QUÂN HÀM

 

 4000k   

1 SÉT HUYẾT THẦN FULL+11 + SOCKET KHUÔN 3+ 500K QUÂN HÀM+150 CRE

 

5000k

   1 SÉT HUYẾT THẦN FULL+11 + SOCKET KHUÔN 3+ 500K QUÂN HÀM +150 CRE

 

 

6000k 1 SÉT HẮC THẦN FUUL+11 + SOCKET KHUÔN 5 + 600K QUÂN HÀM +250 CRE  
     
     
     
     
     
     
     
     

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts372
Total Characters625
Total Guilds7

Donate+

CharacterDonate
ZoRo7,400,000
ChauToKuDa5,000,000
BoGiaStyle5,000,000
BinZ100,000